Tribotechnika

Tribotechnika

V oblasti tribotechniky naša firma zabezpečuje:

  • ferografické rozbory plastických mazív a olejov : stanovenie veľkosti, množstva a tvaru oterových častíc, prevádzkového stavu maziva
  • stanovovanie domazávacích intervalov- mazacie plány - tribotechnické výpočty, doporučenia vhodného maziva
  • komplexné riešenia strojných uzlov